Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 8. týden 2010

V tomto týdnu proběhlo v Bruselu vedle řádných jednání výborů a delegací také tzv. miniplenární zasedání EP. Olga Sehnalová se zúčastnila zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch TRAN, který měl na programu několik závažných bodů k hlasování. Nejkontroverznějším z nich byla zpráva o úpravě pracovní doby pracovníků v dopravě, kde se výbor nedohodl v otázce řidičů OSVČ a zpráva nakonec nebyla schválena. Další projednávané body se týkaly například Strategie pro region Baltského moře, kde Olga Sehnalová podala pozměňující návrh, kterým se ve zprávě zmiňuje význam propojení s ostatními evropskými regiony prostřednictvím Baltsko-Jaderského koridoru. Další důležité zprávy se týkaly například námořní politiky, udělení absolutoria u agentur v sektoru dopravy, schválena byla technická novela projektu TEN-T, dále byla projednána zpráva z vlastní iniciativy k budoucnosti dopravy. Výbor zařadil na program svého jednání a následně i na jednání plenárního zasedání EP rozpravu k nedávné tragické železniční nehodě v Belgii. Na plenárním zasedání se pak diskutovala Evropská strategie 2020 a situace v Řecku, kdy se v rámci rozpravy poprvé představil na plénu předseda Rady Herman van Rompuy. Dalšími body byla příprava na jednání Rady OSN pro lidská práva. V bodu projednávajícím tzv. Goldstoneovu zprávu vystoupila v rozpravě i Olga Sehnalová. Celé znění vystoupení naleznete na těchto stránkách v sekci fotogalerie, odkaz videa. Dalšími body byla mimo jiné debata o reformě společné politiky v oblasti rybolovu, další postup ve věci koordinace investic do energetiky, v oblasti lidských práv pak situace na Ukrajině, a vztah EU k problematice práv žen 15 let po konferenci v Pekingu. Schválena byla také úprava rozpočtu EP, která v rámci přeskupení některých položek mimo jiné umožňuje navýšení prostředků které mohou poslanci ke své práci využít, ať již na rozšíření svých odborných týmů nebo související odborné služby. Šlo o konsenzuální krok, který reaguje zejména na situaci po Lisabonské smlouvě a výrazné posílení kompetencí EP. Olga Sehnalová se v průběhu jednání rovněž zúčastnila jednání frakce Socialistů a demokratů v EP, delegace EU-Čína, jako místopředsedkyně delegce EU-Izrael přijala pozvání na setkání s izraelským ministrem zahraničí Avigdorem Libermanem, setkala se se zástupci České advokátní komory. Během týdne se uskutečnila také schůzka české delegace, jejímž hostem byla předsedkyně Zahraniční komise ČSSD p. Bocianová
V pátek a v sobotu po svém návratu z Bruselu pokračovala Olga Sehnalová v pohovorech s uchazeči o stáž v Evropském parlamentu, zúčastnila se schůze MO ČSSD v Kroměříži a setkala se s předsedkyní Ústřední odborné komise ČSSD pro cestovní ruch př. Dianovou s návrhy na další spolupráci..

Datum: 1.3.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]