Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 8. týden 2010

V tomto týdnu proběhlo v Bruselu vedle řádných jednání výborů a delegací také tzv. miniplenární zasedání EP. Olga Sehnalová se zúčastnila zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch TRAN, který měl na programu několik závažných bodů k hlasování. Nejkontroverznějším z nich byla zpráva o úpravě pracovní doby pracovníků v dopravě, kde se výbor nedohodl v otázce řidičů OSVČ a zpráva nakonec nebyla schválena. Další projednávané body se týkaly například Strategie pro region Baltského moře, kde Olga Sehnalová podala pozměňující návrh, kterým se ve zprávě zmiňuje význam propojení s ostatními evropskými regiony prostřednictvím Baltsko-Jaderského koridoru. Další důležité zprávy se týkaly například námořní politiky, udělení absolutoria u agentur v sektoru dopravy, schválena byla technická novela projektu TEN-T, dále byla projednána zpráva z vlastní iniciativy k budoucnosti dopravy. Výbor zařadil na program svého jednání a následně i na jednání plenárního zasedání EP rozpravu k nedávné tragické železniční nehodě v Belgii. Na plenárním zasedání se pak diskutovala Evropská strategie 2020 a situace v Řecku, kdy se v rámci rozpravy poprvé představil na plénu předseda Rady Herman van Rompuy. Dalšími body byla příprava na jednání Rady OSN pro lidská práva. V bodu projednávajícím tzv. Goldstoneovu zprávu vystoupila v rozpravě i Olga Sehnalová. Celé znění vystoupení naleznete na těchto stránkách v sekci fotogalerie, odkaz videa. Dalšími body byla mimo jiné debata o reformě společné politiky v oblasti rybolovu, další postup ve věci koordinace investic do energetiky, v oblasti lidských práv pak situace na Ukrajině, a vztah EU k problematice práv žen 15 let po konferenci v Pekingu. Schválena byla také úprava rozpočtu EP, která v rámci přeskupení některých položek mimo jiné umožňuje navýšení prostředků které mohou poslanci ke své práci využít, ať již na rozšíření svých odborných týmů nebo související odborné služby. Šlo o konsenzuální krok, který reaguje zejména na situaci po Lisabonské smlouvě a výrazné posílení kompetencí EP. Olga Sehnalová se v průběhu jednání rovněž zúčastnila jednání frakce Socialistů a demokratů v EP, delegace EU-Čína, jako místopředsedkyně delegce EU-Izrael přijala pozvání na setkání s izraelským ministrem zahraničí Avigdorem Libermanem, setkala se se zástupci České advokátní komory. Během týdne se uskutečnila také schůzka české delegace, jejímž hostem byla předsedkyně Zahraniční komise ČSSD p. Bocianová
V pátek a v sobotu po svém návratu z Bruselu pokračovala Olga Sehnalová v pohovorech s uchazeči o stáž v Evropském parlamentu, zúčastnila se schůze MO ČSSD v Kroměříži a setkala se s předsedkyní Ústřední odborné komise ČSSD pro cestovní ruch př. Dianovou s návrhy na další spolupráci..

Datum: 1.3.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]