Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 10. týden 2010

Tento týden strávila Olga Sehnalová mimo Českou republiku. V jeho první části pobývala ve Štrasburku na dalším řádném plenárním zasedání Evropského parlamentu, o víkendu pak v hlavním městě Jordánska Ammánu, na výročním zasedání EMPA – Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.
Plenární zasedání probíhalo podle tradičního schématu. Předcházelo mu zasedání frakce Socialistů a demokratů, kde se projednávaly jednotlivé zprávy z programu pléna a k nim bylo přijato stanovisko frakce. Jednání Evropského parlamentu bylo zahájeno rozpravou k Mezinárodnímu dni žen, která opět poukázala na současné problémy postavení žen i na to, že je svátek žen brán na západ od našich hranic za naprostou samozřejmost. Je škoda, že tuto příležitost k seriózní diskuzi nad závažnými společenskými tématy ve vztahu k ženám stále nejsme schopni uchopit. Mezi další významné body programu patřila například hodnotící zpráva o vnitřním trhu a ochraně spotřebitele, schválení příspěvků z globalizačního fondu pro Německo a Litvu, příspěvků z fondu solidarity pro Portugalsko v souvislosti s nedávnými přírodními katastrofami. Diskuze se vedla o ochraně spotřebitele v oblasti cestovního ruchu k záměru revize příslušné směrnice. V této souvislosti Olga Sehnalová opět připomněla nutnost ochrany spotřebitele zkrachovalých leteckých společností. Schválen byl rozvojový dokument Strategie 2020, diskuze se vedly ohledně zahraniční politiky EU a budování evropské diplomatické služby. Významná byla i deklarace ke Goldstoneově zprávě a případu izraelského vojáka Gilada Shalita, ve které Olga Sehnalová rovněž vystoupila. Otec Gilada Shalita byl také hostem mimořádného zasedání Delegace EU-Izrael. K dalším tématům patřily např. otázky dohody o boji proti padělání ACTA, kde Parlament vyžaduje více informací o probíhajícím vyjednání, další body se obecně týkaly účetnictví u malých podniků, celních preferencí, prvního železničního balíčku, pohybu osob s dlouhodobým vízem, romské otázky, atd. Pro detailnější informace o projednávaných bodech plenárního zasedání můžete využít webovou stránku Evropského parlamentu. V rámci štrasburského programu se uskutečnila pravidelná pracovní snídaně českých europoslanců, schůzka české delegace, jednání pracovní skupiny frakce v dopravním výboru a rovněž pravidelné zasedání pracovní skupiny pro Blízký Východ před výročním zasedáním EMPA.
To se uskutečnilo v jordánském Ammanu 13. a 14. března. Toto shromáždění sdružuje volené zástupce zemí obklopujících Středozemní moře. Jde o členy národních parlamentů a Evropského parlamentu. Celkový počet delegátů je paritní pro severní i jižní část Středozemního moře s celkovým počtem 280. EMPA pracuje formou různých stálých či ad hoc výborů, které předkládají různá doporučení pro následné schválení na plénu. EMPA je vnímána jako perspektivní orgán sbližující celou oblast s řadou existujících problémů. Od závažného blízkovýchodního konfliktu, který samozřejmě představuje zátěž pro vzájemné vztahy v oblasti, po otázky energetické, vodohospodářské, možnosti financování velkých investičních projektů, ale také velmi rozdílné úrovně vzdělání, s perspektivou vytvoření EMUNI – Středomořské univerzity, stavu demokracie a lidských práv, závažnou otázkou je migrace, postavení žen, zejména násilí na ženách.

Datum: 17.3.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]