Aktuality nejen z Evropského parlamentu - 10. týden 2010

Tento týden strávila Olga Sehnalová mimo Českou republiku. V jeho první části pobývala ve Štrasburku na dalším řádném plenárním zasedání Evropského parlamentu, o víkendu pak v hlavním městě Jordánska Ammánu, na výročním zasedání EMPA – Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.
Plenární zasedání probíhalo podle tradičního schématu. Předcházelo mu zasedání frakce Socialistů a demokratů, kde se projednávaly jednotlivé zprávy z programu pléna a k nim bylo přijato stanovisko frakce. Jednání Evropského parlamentu bylo zahájeno rozpravou k Mezinárodnímu dni žen, která opět poukázala na současné problémy postavení žen i na to, že je svátek žen brán na západ od našich hranic za naprostou samozřejmost. Je škoda, že tuto příležitost k seriózní diskuzi nad závažnými společenskými tématy ve vztahu k ženám stále nejsme schopni uchopit. Mezi další významné body programu patřila například hodnotící zpráva o vnitřním trhu a ochraně spotřebitele, schválení příspěvků z globalizačního fondu pro Německo a Litvu, příspěvků z fondu solidarity pro Portugalsko v souvislosti s nedávnými přírodními katastrofami. Diskuze se vedla o ochraně spotřebitele v oblasti cestovního ruchu k záměru revize příslušné směrnice. V této souvislosti Olga Sehnalová opět připomněla nutnost ochrany spotřebitele zkrachovalých leteckých společností. Schválen byl rozvojový dokument Strategie 2020, diskuze se vedly ohledně zahraniční politiky EU a budování evropské diplomatické služby. Významná byla i deklarace ke Goldstoneově zprávě a případu izraelského vojáka Gilada Shalita, ve které Olga Sehnalová rovněž vystoupila. Otec Gilada Shalita byl také hostem mimořádného zasedání Delegace EU-Izrael. K dalším tématům patřily např. otázky dohody o boji proti padělání ACTA, kde Parlament vyžaduje více informací o probíhajícím vyjednání, další body se obecně týkaly účetnictví u malých podniků, celních preferencí, prvního železničního balíčku, pohybu osob s dlouhodobým vízem, romské otázky, atd. Pro detailnější informace o projednávaných bodech plenárního zasedání můžete využít webovou stránku Evropského parlamentu. V rámci štrasburského programu se uskutečnila pravidelná pracovní snídaně českých europoslanců, schůzka české delegace, jednání pracovní skupiny frakce v dopravním výboru a rovněž pravidelné zasedání pracovní skupiny pro Blízký Východ před výročním zasedáním EMPA.
To se uskutečnilo v jordánském Ammanu 13. a 14. března. Toto shromáždění sdružuje volené zástupce zemí obklopujících Středozemní moře. Jde o členy národních parlamentů a Evropského parlamentu. Celkový počet delegátů je paritní pro severní i jižní část Středozemního moře s celkovým počtem 280. EMPA pracuje formou různých stálých či ad hoc výborů, které předkládají různá doporučení pro následné schválení na plénu. EMPA je vnímána jako perspektivní orgán sbližující celou oblast s řadou existujících problémů. Od závažného blízkovýchodního konfliktu, který samozřejmě představuje zátěž pro vzájemné vztahy v oblasti, po otázky energetické, vodohospodářské, možnosti financování velkých investičních projektů, ale také velmi rozdílné úrovně vzdělání, s perspektivou vytvoření EMUNI – Středomořské univerzity, stavu demokracie a lidských práv, závažnou otázkou je migrace, postavení žen, zejména násilí na ženách.

Datum: 17.3.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]