Akt o jednotném trhu II: dvanáct prioritních opatření pro nový růst

Jak jsme již informovali, Evropská Komise ve středu 3. října pod heslem „Není čas ztrácet čas“ zveřejnila jeden z nejdůležitějších dokumentů tohoto roku, tzv. Akt pro jednotný trh II., ve kterém představuje dvanáct prioritních aktivit k prohloubení vnitřního trhu a k dalšímu usnadňování volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Jaká konkrétní opatření tedy tento strategický dokument obsahuje?
Dopravní a energetické sítě:
Páteří jednotného trhu jsou účinné a plně integrované dopravní a energetické sítě. Příležitosti, které skýtá fond soudržnosti a strukturální fondy, musí být v plném souladu se závazkem vůči hospodářské soutěži, výběru a kvalitním službám v celé EU. Za účelem uskutečnění této vize Akt o jednotném trhu II zahrnuje:
i) opatření, jež má otevřít poskytování vnitrostátních služeb osobní železniční dopravy další hospodářské soutěži uvnitř EU;
ii) opatření ke zlepšení jednotného trhu námořní dopravy;
iii) opatření k rychlejšímu vytvoření jednotného evropského nebe;
iv) opatření, která zefektivní uplatňování stávajících právních předpisů EU v oblasti energetiky.

Mobilita občanů a podniků: Volný pohyb přes hranice je samotným základem jednotného trhu a jedním ze základů, na nichž stojí Evropská unie. Praktické a právní překážky, které mobilitě občanů, podnikatelských činností a investičních prostředků brání, však nadále přetrvávají. V Aktu o jednotném trhu II proto Komise navrhuje:
i) vytvořit z portálu EURES plnohodnotný nástroj k přeshraničnímu zprostředkování pracovních příležitostí a náboru pracovních sil;
ii) zavést ustanovení k využití dlouhodobých investičních fondů pro soukromé společnosti a dlouhodobé projekty;
iii) modernizovat úpadkové řízení, počínaje přeshraničními případy, a přispět k tvorbě prostředí, které neúspěšným podnikatelům nabídne druhou šanci.

Digitální hospodářství: Vzhledem ke svému hospodářskému významu a zásadním vedlejším účinkům, například pokud jde o produktivitu a řešení společenských problémů, zůstává digitálněhospodářská revoluce příležitostí, kterou nesmíme promarnit. V rámci úsilí o dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 Komise navrhuje:
i) usnadnit elektronický obchod v EU jednodušším používáním a větší důvěryhodností a konkurenceschopností platebních služeb;
ii) zaměřit se na hlavní příčinu nedostatečných investic do vysokorychlostního širokopásmového připojení, tj. jeho stavební náklady;
iii) zavést elektronickou fakturaci jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek, neboť prokazatelně šetří peníze.

Sociální podnikání, soudržnost a důvěra spotřebitelů: Úspěch jednotného trhu je rovněž důsledkem hospodářské a sociální účasti, jakou dokáže zajistit. Spotřebitelé musí mít důvěru a všichni občané v celé EU musí mít možnost využívat příležitostí, které jednotný trh nabízí. Komise hodlá tento cíl prosazovat tím, že využije konkrétních nástrojů vnitřního trhu, včetně:
i) zlepšení právních předpisů upravujících bezpečnost výrobků a jejich prosazování;
ii) opatření k zajištění širokého přístupu k bankovním účtům, jakož i transparentních a srovnatelných poplatků za vedení účtu a snadnějšího převodu bankovních účtů.

Jaké jsou další plánované kroky?
Týden jednotného trhu ve dnech 15.–20. října 20121

Komise předloží všechny klíčové legislativní návrhy Aktu o jednotném trhu II do jara roku 2013 a návrhy nelegislativní povahy do konce roku 2013.

Evropský parlament a Rada se vyzývají, aby legislativní návrhy přijaly přednostně do jara roku 2014.


Tisková zpráva Olgy Sehnalové k publikování Aktu II: http://sehnalova.cz/clanek/akt-pro-jednotny-trh-ii-vlak-sice-neztraci-cas-ale-spotrebitele-stoji-na-vedlejsi-koleji-2012-10-3.html

Kompletní znění Aktu o jednotném trhu II (v angličtině): http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_en.pdf


zdroj: Evropská komise

pozn.: Olga Sehnalová je náhradnicí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO)

Datum: 4.10.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]