"Lepší regulace" nemůže být na úkor spotřebitelů, zaznělo na spotřebitelské konferenci

Podporujeme snižování byrokracie a administrativní zátěže pro mikro, malé a střední podniky prostřednictvím tzv. lepší regulace (better regulation), zároveň by však tento proces neměl vést k úplné deregulaci, upozornili zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) na spotřebitelské konferenci, uspořádané v Bruselu při příležitosti Evropského dne spotřebitelů. Zástupci spotřebitelských organizací, evropských institucí a experti měli příležitost již poosmnácté diskutovat o spotřebitelské agendě, tentokráte zaměřené na lepší právní úpravu a jejím dopadu na spotřebitele.

Lepší regulace, jejímž cílem mají být jednoduchá, funkční a méně nákladná pravidla pro společnosti i daňové poplatníky, nemůže vést k výjimkám z dodržování předpisů, jejichž cílem je chránit spotřebitele, pracovníky nebo pravidla ochrany životního prostředí. V průběhu Evropského dne spotřebitelů přítomní hosté dále vyzvali Komisi, aby více zohledňovala názory občanské společnosti prostřednictvím veřejných konzultací a posouzení dopadů.

V rámci lepší regulace myslíme na spotřebitele vždy, když navrhujeme právní předpisy, uvedla ve svém úvodním videopříspěvku Věra Jourová, komisařka, do jejíž agendy spadají mj. i spotřebitelé. Přítomné ujišťovala, že Komise nestaví při vytváření legislativy zájmy firem nad zájmy veřejnosti.

Zástupci spotřebitelských organizací nicméně vyjádřili obavy nad současnou situací, kdy pro spotřebitelsky přívětivé iniciativy nepanuje příliš dobré klima. Jak upozornila ředitelka BEUC Monique Goyens, lepší regulace je sama o sobě byrokratickým aparátem, která jednostranně upřednostňuje snižování nákladů pro společnosti, což velmi ohrožuje právě ochranu spotřebitele. Vyzvala také Komisi, aby přijala další opatření na ochranu spotřebitelů v oblastech země označování původu potravin, trans masných kyselin, označování alkoholu, regulací finančních služeb, endokrinních disruptorů (látek schopných narušovat hormonální komunikaci mezi buňkami organizmu) nebo opravných prostředků v případě sporů s obchodníkem v rámci smluvního práva.

Na jaře roku 2015, kdy Evropská komise oficiálně oznámila spuštění tzv. "lepší regulace", více než 60 organizací občanské společnosti, včetně odborů, ekologických skupin a Evropské organizace spotřebitelů (BEUC) vytvořily tzv. hlídacího psa lepší regulace, aby průběžně monitorovaly, zda soukromé zájmy nemají přednost před veřejným zájmem a ochranou spotřebitelů, zaměstnanců a všech občanů obecně.

Datum: 11.3.2016

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]