Newsletter plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 11. - 14. 12. 2017

Prodloužení a navýšení investičního plánu EU

Poslanci budou v úterý diskutovat a hlasovat o návrhu na prodloužení fungování Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) až do roku 2020 a zvýšení jeho rozpočtu. Cílem iniciativy je zajistit financování většího množství projektů s co nejvyšší ekonomickou a sociální návratností v členských státech EU.

Evropský fond pro strategické investice, známý také jako Junckerův plán, byl zřízen v roce 2015 na dobu tří let, během kterých měl pomoci Unii vypořádat se s nedostatkem investic a selháními trhu. Cílem fondu, který spravuje Evropská investiční banka (EIB), bylo nalít do reálné ekonomiky 315 miliard eur v soukromých investicích. EU za tímto účelem poskytla garance v rozsahu 16 miliard eur a EIB kapitál v objemu 5 miliard eur.

Evropská komise navrhla prodloužit fungování fondu až do konce aktuálního Víceletého finančního rámce (VFR), tedy sedmiletého rozpočtového období EU, které potrvá do 31. prosince 2020. Do té doby by měl pomoci nalít do ekonomiky další investice, které by tak dosáhly celkového objemu 500 miliard eur.

EFSI by se však v budoucnu měl zaměřit zejména na inovativní projekty s vysokým rizikovým profilem, na jejichž financování by se za normálních okolností zdroje hledaly těžko. Na základě dohody poslanců s ministry EU mělo jít prioritně o projekty, které by pomohly vytvořit nová pracovní místa - zejména pro mladé lidi v hospodářsky slabších regionech EU.

Podrobnější informace o projektech financovaných v jednotlivých členských státech EU, včetně České republiky, jsou k dispozici na samostatné webové stránce EK.

Možné veto návrhu na zlegalizování fosforečnanů v kebabu

Parlament bude v úterý hlasovat o námitce vůči návrhu Evropské komise, který by výrobcům kebabu umožnil využívat fosforečnany jako přídatné látky. Poslanci snahu o vetování záměru EK zdůvodňují zdravotními riziky. Návrh Evropské komise by povolil využívání kyseliny fosforečné, difosforečnanů, trifosforečnanů a polyfosforečnanů (E338-341, E343 a E450-452) při přípravě skopového,jehněčího, telecího, hovězího či drůbežího masa do kebabu.

Poslanci Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) plénu doporučují zamítnout návrh, který by umožnil využívání těchto přídatných látek při přípravě kebabu, a to do chvíle, než budou k dispozici výsledky studie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Pokud se absolutní většina poslanců, tedy alespoň 376 zákonodárců, ztotožní s doporučením výboru, Parlament návrh zablokuje.

Pravidla EU nedovolují využití fosforečnanů jako aditiv při přípravě masa, pokud nejsou - v specifických případech - legislativou výslovně povoleny. Zařazení na seznam výjimek podléhá třem kritériím: nezbytná technologická potřeba, žádné zdravotní riziko a ochrana spotřebitelů před zaváděním. Komise navrhuje, aby se na seznam výjimek zařadily „zmrazené masné homole pro vertikální grilování.“

Vědecký výzkum z roku 2012 poukázal na možnou spojitost mezi konzumací potravin obsahujících fosforečnany jako přídavné látky a zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Nicméně stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) uvádí, že toto riziko nelze jednoznačně přisoudit konzumaci fosforečnanů. Samostatná vědecká studie z roku 2013 však také upozornila na možné propojení jídelníčku založeného na stravě bohaté na fosforečnany a zvýšenou úmrtností jejich konzumentů v USA.

Lepší fungování zemědělské politiky EU

Novelizace pravidel zaměřená na zjednodušení zemědělské politiky EU, posílení farmářů vůči supermarketům a zkvalitnění nástrojů, které farmářům umožní efektivněji čelit krizím a výrobním rizikům, bude předmětem plenární rozpravy v pondělí a hlasování v úterý.

Reforma Společné zemědělské politiky (SZP), která má vstoupit v platnost v lednu 2018, by měla posílit vyjednávací pozici farmářů vůči zpracovatelům či maloobchodu. Nová pravidla totiž organizacím farmářů umožní plánovat výrobu a jednat o smlouvách na dodávky zemědělských produktů jménem jejich členů, aniž by porušily pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže.

Posílené by také měly být nástroje, kterými se zemědělci mohou chránit před tržními výkyvy a výrobními riziky, jakými jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, škůdci či choroby postihující hospodářská zvířata. Změnami projde i proces přijímání mimořádných opatření EU na podporu farmářů. Tato opatření by měla Evropské komisi umožnit rychlejší reakci na zemědělské krize.

Členské státy by měly získat více flexibility při definování takzvaných aktivních zemědělců, tedy osob oprávněných čerpat farmářské dotace EU (takzvané přímé zemědělské platby). Výrazně by také mohly navýšit dodatečnou podporu pro mladé zemědělce s cílem napomoci generační výměně v rychle stárnoucím sektoru.

Na konečném znění nařízení, které novelizuje pravidla fungování SZP z roku 2013, se poslanci předběžně dohodli s ministry EU dne 12. října. Nová legislativa by v případě jejího schválení Evropským parlamentem a Radou (ministrů) EU měla nabýt účinnosti 1. ledna 2018.

Další body na pořadu jednání

Poslanci se budou zabývat také těmito tématy:

 • Větší přístup k televizním a rozhlasovým programům na webu (hlasování v úterý)
 • Sexuální zneužívání dětí: Odstranění online obsahu a ochrana dětských migrantů (rozprava ve středu a hlasování ve čtvrtek)
 • Politicko-zahraniční rozpravy: Iránská jaderná dohoda, Jeruzalém, Afghánistán a Rohingové (rozprava v úterý a hlasování ve čtvrtek)
 • Rozšíření Shengenu o Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko (rozprava ve středu)
 • Vyšetřovací pravomoci Evropského parlamentu (rozprava ve středu)
 • Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění
 • celosvětového tržního opatření od roku 2021 (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Situace migrantů v Libyi (rozprava v úterý)
 • Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečností politiky a Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava v úterý a hlasování ve středu)
 • Mechanismus EU v oblasti civilní obrany s vlastními operačními kapacitami (rozprava ve středu)
 • Udržitelné řízení vnějšího rybářského loďstva (rozprava v pondělí a hlasování v úterý)
 • Případy porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu (rozpravy a hlasování ve čtvrtek)
 • Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2016 (rozprava a hlasování ve čtvrtek)
 • Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu (rozprava v pondělí a hlasování v úterý)
 • Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu (rozprava a hlasování ve čtvrtek)
 • Zpráva o občanství EU za rok 2017: posílení práv občanů v Unii demokratické změny (rozprava v pondělí a hlasování v úterý)
 • Provádění sociálního pilíře (rozprava ve středu)
 • Zákaz nacistických a fašistických symbolů v celé EU (rozprava ve středu)

 

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 11.12.2017

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. ledna 2018 ve Strasburku 15.1.2018

Ve dnech 15. - 18. ledna 2018 proběhne ve Štrasburku další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 11. - 14. 12. 2017 11.12.2017

Prodloužení a navýšení investičního plánu EU ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 13.- 16. listopadu 2017 ve Štrasburku 13.11.2017

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 23.- 26. října 2017 ve Štrasburku 23.10.2017

Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 23. - 26. října se budou poslanci a poslankyně Evropského parlamentu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 2.- 5. října 2017 ve Štrasburku 2.10.2017

Ve dnech 2. - 5. října 2017 budou poslanci Evropského parlamentu zasedat na plenárním zasedání ve Štrasburku. Podívejte se, o jakých tématech budou mimo jiné jednat: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11. - 14. září 2017 ve Štrasburku 11.9.2017

Ve Štrasburku dnes začíná další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou věnovat mimo jiné těmto tématům:  ...

Jak to vidím já
Za nemocnici v Kroměříži budu bojovat

Před vánočními svátky se v médiích objevil rozhovor se současným hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem z KDU-ČSL, ve kterém nastiňuje své představy fungování krajského zdravotnictví. Musím na rovinu říci, že mne rozčílil a nebudu chodit okolo horké kaše. Úvahy o rušení oddělení, jako je porodnice v Kroměřížské nemocnici, jsou pro mne zcela nepřijatelné. Porodnice ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Studentská soutěž Spotřeba pro život spuštěna, tématem služby mobilních operátorů

15.1.2018 |

Dnešním dnem byl odstartován jubilejní desátý ročník soutěže Spotřeba pro život určené studentům všech typů středních škol, vyšších odborných škol a žákům odborných učilišť. Soutěžící mají za úkol sestavit vzorové číslo spotřebitelského ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]